Biurowiec Świętokrzyska 25 | Widok od strony parkingu
Biurowiec Świętokrzyska 25 | Widok od strony parkingu
Biurowiec Świętokrzyska | Widok od strony parkingu
Biurowiec Świętokrzyska 25 | Portiernia budynku
Biurowiec Świętokrzyska 25 | Widok od strony parkingu
Biurowiec Świętokrzyska 25 | Widok poddasza
Biurowiec Świętokrzyska | Widok od strony parkingu
Biurowiec Świętokrzyska 25 | Widok holu
Biurowiec Świętokrzyska 25 | Widok od strony wjazdu wewnętrznego